k.ú.: 733997 - Prusinovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588903 - Prusinovice NUTS5 CZ0721588903
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1641 7180686
zahrada 588 411393
ovoc. sad 9 19900
travní p. mez, stráň 1 2502
travní p. 243 442307
lesní poz ostat.komunikace 5 10356
lesní poz 449 1294119
vodní pl. rybník 46 42215
vodní pl. tok přirozený 47 75509
vodní pl. tok umělý 42 2631
vodní pl. zamokřená pl. 17 36856
zast. pl. zbořeniště 3 195
zast. pl. 534 197010
ostat.pl. jiná plocha 154 118791
ostat.pl. manipulační pl. 21 83543
ostat.pl. mez, stráň 31 41493
ostat.pl. neplodná půda 4 8073
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4355
ostat.pl. ostat.komunikace 255 536355
ostat.pl. pohřeb. 8 8735
ostat.pl. silnice 16 93920
ostat.pl. skládka 1 9231
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 28874
ostat.pl. zeleň 67 38974
Celkem KN 4192 10688023
Par. DKM 4192 10688023
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 405
č.p. shromaž. 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 2
Celkem BUD 528
byt.z. byt 11
obč.z. byt 2
Celkem JED 13
LV 886
spoluvlastník 1234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2003 nové mapování zastavěné části obce
DKM-KPÚ 22.06.2001 1:1000 28.03.2002 *) KPÚ mimo zastavěné území obce
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.10.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 18.05.2022 08:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.