k.ú.: 734039 - Dolní Prysk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561991 - Prysk NUTS5 CZ0511561991
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 11477
zahrada 236 110552
travní p. 335 878684
lesní poz 102 4254637
vodní pl. nádrž umělá 1 2377
vodní pl. tok přirozený 28 34017
vodní pl. tok umělý 7 976
vodní pl. zamokřená pl. 5 3066
zast. pl. zbořeniště 34 6392
zast. pl. 188 43494
ostat.pl. dráha 3 59865
ostat.pl. jiná plocha 38 7438
ostat.pl. manipulační pl. 5 2522
ostat.pl. neplodná půda 66 113149
ostat.pl. ostat.komunikace 49 41309
ostat.pl. pohřeb. 1 2137
ostat.pl. silnice 10 43840
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 14300
ostat.pl. zeleň 1 1497
Celkem KN 1138 5631729
Par. KMD 1138 5631729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 34
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 186
byt.z. byt 12
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 13
LV 222
spoluvlastník 309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2012
S-SK GS 1:2880 1843 29.06.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 23:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.