k.ú.: 734047 - Horní Prysk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561991 - Prysk NUTS5 CZ0511561991
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 13785
zahrada 227 93942
travní p. 447 2030773
lesní poz 228 5375259
vodní pl. nádrž umělá 1 1595
vodní pl. tok přirozený 61 7759
zast. pl. zbořeniště 52 9097
zast. pl. 204 41152
ostat.pl. dráha 3 29618
ostat.pl. jiná plocha 63 21019
ostat.pl. manipulační pl. 4 14513
ostat.pl. neplodná půda 174 253847
ostat.pl. ostat.komunikace 146 81001
ostat.pl. pohřeb. 1 2027
ostat.pl. silnice 27 44627
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 7481
ostat.pl. zeleň 2 598
Celkem KN 1676 8028093
Par. KMD 1676 8028093
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 78
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 202
LV 224
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2012
S-SK GS 1:2880 1843 30.11.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 06:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.