k.ú.: 734098 - Přáslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548740 - Samšín NUTS5 CZ0633548740
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 1493766
zahrada 59 34275
travní p. 116 434454
lesní poz 98 756000
vodní pl. nádrž přírodní 2 5189
vodní pl. nádrž umělá 1 458
vodní pl. rybník 3 5454
vodní pl. tok přirozený 33 29204
zast. pl. společný dvůr 9 1777
zast. pl. zbořeniště 5 312
zast. pl. 49 20438
ostat.pl. jiná plocha 19 8427
ostat.pl. manipulační pl. 9 13136
ostat.pl. neplodná půda 14 19575
ostat.pl. ostat.komunikace 62 107226
ostat.pl. silnice 4 12644
Celkem KN 593 2942335
Par. DKM 430 2853061
Par. KMD 163 89274
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 23
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 42
LV 62
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2016
DKM-KPÚ 1:1000 21.09.2016
S-SK GS 1:2880 1829 19.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 16.05.2022 23:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.