k.ú.: 734152 - Chaloupky u Přebuze - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560596 - Přebuz NUTS5 CZ0413560596
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 38 696123
lesní poz les(ne hospodář) 38 3509474
lesní poz 2 5453
vodní pl. tok přirozený 11 12220
vodní pl. zamokřená pl. 2 28620
zast. pl. zbořeniště 3 2353
ostat.pl. jiná plocha 1 10
ostat.pl. neplodná půda 11 23540
ostat.pl. ostat.komunikace 20 19231
ostat.pl. silnice 1 12791
Celkem KN 127 4309815
Par. KMD 127 4309815
Typ údaje Způsob využití Počet
LV 13
spoluvlastník 17

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2017
KM-D 1:1000 22.02.2000 25.05.2017
S-SK GS 1:2880 1824 22.02.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 28.05.2022 06:22

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.