k.ú.: 734161 - Přeckov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591424 - Přeckov NUTS5 CZ0634591424
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 529 1849331
zahrada 69 43607
travní p. 327 685791
lesní poz 318 1566103
vodní pl. rybník 9 48926
zast. pl. společný dvůr 1 54
zast. pl. zbořeniště 4 3035
zast. pl. 58 25323
ostat.pl. jiná plocha 17 12954
ostat.pl. manipulační pl. 15 13859
ostat.pl. neplodná půda 657 265326
ostat.pl. ostat.komunikace 111 55187
ostat.pl. silnice 2 35815
Celkem KN 2117 4605311
Par. KMD 2117 4605311
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 58
LV 101
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 06:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.