k.ú.: 734195 - Přečkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592048 - Bojkovice NUTS5 CZ0722592048
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 39115
zahrada 134 73840
ovoc. sad 30 185289
travní p. mez, stráň 1 4701
travní p. 425 2515858
lesní poz 173 3609816
vodní pl. tok přirozený 66 60368
zast. pl. zbořeniště 2 426
zast. pl. 163 43838
ostat.pl. jiná plocha 100 85782
ostat.pl. manipulační pl. 25 25246
ostat.pl. neplodná půda 46 197930
ostat.pl. ostat.komunikace 108 171512
ostat.pl. silnice 7 49310
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13831
Celkem KN 1302 7076862
Par. DKM 701 3342040
Par. KMD 601 3734822
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 145
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 240
spoluvlastník 607

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.11.2018
KMD 1:1000 22.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 22.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 23.05.2022 07:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.