k.ú.: 734250 - Hory u Předína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591432 - Předín NUTS5 CZ0634591432
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 460591
zahrada 57 17963
travní p. 53 157027
lesní poz 6 37982
vodní pl. rybník 2 1222
zast. pl. zbořeniště 2 35
zast. pl. 34 15751
ostat.pl. jiná plocha 3 1250
ostat.pl. manipulační pl. 2 1273
ostat.pl. neplodná půda 10 3427
ostat.pl. ostat.komunikace 46 11589
ostat.pl. silnice 2 6928
Celkem KN 363 715038
Par. KMD 363 715038
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 34
LV 52
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 24.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 21:29

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.