k.ú.: 734292 - Předměřice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570672 - Předměřice nad Labem NUTS5 CZ0521570672
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 573 3344692
zahrada 509 283150
travní p. 24 48469
lesní poz 3 3031
vodní pl. nádrž umělá 33 243541
vodní pl. tok přirozený 20 120246
vodní pl. tok umělý 7 25177
zast. pl. společný dvůr 25 8667
zast. pl. zbořeniště 6 1708
zast. pl. 833 321263
ostat.pl. dráha 3 47943
ostat.pl. jiná plocha 264 396236
ostat.pl. manipulační pl. 78 119188
ostat.pl. neplodná půda 167 229211
ostat.pl. ostat.komunikace 142 105642
ostat.pl. silnice 103 117304
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 28701
ostat.pl. zeleň 28 39203
Celkem KN 2826 5483372
Par. DKM 2826 5483372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 326
č.p. byt.dům 14
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 135
č.p. shromaž. 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 22
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 769
byt.z. byt 114
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 128
LV 965
spoluvlastník 1452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2007
DKM-KPÚ 07.09.2007 1:1000 09.10.2007 *) KPÚ-pouze extravilán
ZMVM 1:2000 01.11.1981 17.12.2007
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 10:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.