k.ú.: 734322 - Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578843 - Svojanov NUTS5 CZ0533578843
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 659022
zahrada 205 165798
ovoc. sad 1 2415
travní p. 308 1628681
lesní poz 189 2247431
vodní pl. nádrž umělá 3 13599
vodní pl. tok přirozený 21 72254
zast. pl. zbořeniště 2 702
zast. pl. 158 32918
ostat.pl. jiná plocha 112 63124
ostat.pl. manipulační pl. 4 1462
ostat.pl. neplodná půda 36 28704
ostat.pl. ostat.komunikace 80 72264
ostat.pl. silnice 46 53031
Celkem KN 1220 5041405
Par. KMD 1220 5041405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 152
LV 200
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.08.2014
S-SK GS 1:2880 1839 07.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 20:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.