k.ú.: 734373 - Přední Kopanina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 237 1987917
zahrada 413 254912
ovoc. sad 29 57573
travní p. 53 15594
lesní poz 23 642345
vodní pl. tok přirozený 5 12193
zast. pl. společný dvůr 4 954
zast. pl. zbořeniště 1 25
zast. pl. 345 69072
ostat.pl. jiná plocha 80 74798
ostat.pl. manipulační pl. 14 11747
ostat.pl. neplodná půda 22 17938
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1424
ostat.pl. ostat.komunikace 119 92780
ostat.pl. pohřeb. 1 25
ostat.pl. silnice 11 24602
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10255
ostat.pl. zeleň 3 1809
Celkem KN 1365 3275963
Par. DKM 1365 3275963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 82
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 3
č.e. bydlení 2
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 87
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 342
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 10
Celkem JED 30
LV 455
spoluvlastník 625

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2016
THM-V 1:1000 01.12.1973 23.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 17:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.