k.ú.: 734411 - Makov u Předslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557005 - Předslav NUTS5 CZ0322557005
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 933099
zahrada 82 50108
travní p. 88 544302
lesní poz 8 39586
vodní pl. nádrž umělá 1 1559
vodní pl. rybník 3 20556
vodní pl. tok přirozený 17 8271
zast. pl. 82 44259
ostat.pl. jiná plocha 23 14496
ostat.pl. manipulační pl. 32 29729
ostat.pl. neplodná půda 50 51391
ostat.pl. ostat.komunikace 40 29642
ostat.pl. silnice 24 8274
ostat.pl. zeleň 10 516
Celkem KN 645 1775788
Par. KMD 645 1775788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 81
LV 131
spoluvlastník 241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2010
S-SK GS 1:2880 1837 19.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 03:47

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.