k.ú.: 734471 - Předslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551635 - Předslavice NUTS5 CZ0316551635
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 255 1518582
zahrada 77 47093
ovoc. sad 1 93
travní p. 266 1020952
lesní poz 38 170799
vodní pl. nádrž umělá 2 3159
vodní pl. tok umělý 55 12518
vodní pl. zamokřená pl. 1 1531
zast. pl. 75 40629
ostat.pl. jiná plocha 36 19976
ostat.pl. manipulační pl. 17 38414
ostat.pl. neplodná půda 20 10435
ostat.pl. ostat.komunikace 46 32753
ostat.pl. pohřeb. 1 1502
ostat.pl. silnice 8 66644
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8873
Celkem KN 903 2993953
Par. KMD 903 2993953
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 73
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 121
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2016
S-SK GS 1:2880 1837 29.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 16.05.2022 17:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.