k.ú.: 734497 - Všechlapy u Volyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551635 - Předslavice NUTS5 CZ0316551635
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 1256172
zahrada 33 20898
ovoc. sad 4 17490
travní p. 160 405347
lesní poz 84 302848
vodní pl. nádrž umělá 2 2958
vodní pl. tok přirozený 1 4216
vodní pl. tok umělý 20 3341
vodní pl. zamokřená pl. 1 432
zast. pl. 29 18659
ostat.pl. jiná plocha 14 9311
ostat.pl. manipulační pl. 5 11119
ostat.pl. neplodná půda 29 12036
ostat.pl. ostat.komunikace 28 25903
ostat.pl. silnice 13 18811
Celkem KN 580 2109541
Par. KMD 580 2109541
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 29
LV 62
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2016
S-SK GS 1:2880 1837 21.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 16.05.2022 17:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.