k.ú.: 734501 - Kvasejovice u Soběslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552895 - Přehořov NUTS5 CZ0317552895
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 315 1781100
zahrada 42 47067
travní p. 345 777931
lesní poz 64 369159
vodní pl. nádrž přírodní 2 5110
vodní pl. rybník 3 64739
vodní pl. tok přirozený 88 23404
vodní pl. tok umělý 10 1908
vodní pl. zamokřená pl. 6 6743
zast. pl. společný dvůr 1 70
zast. pl. zbořeniště 1 170
zast. pl. 64 40955
ostat.pl. jiná plocha 26 17661
ostat.pl. manipulační pl. 31 36899
ostat.pl. neplodná půda 7 2934
ostat.pl. ostat.komunikace 56 36542
ostat.pl. silnice 14 51403
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1388
ostat.pl. zeleň 1 146
Celkem KN 1079 3265329
Par. DKM 34 160737
Par. KMD 1045 3104592
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 62
LV 120
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.05.2017
KMD 1:1000 10.10.2016
S-SK GS 1:2880 1828 10.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 16.05.2022 23:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.