k.ú.: 734543 - Radějovice u Přehýšova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559393 - Přehýšov NUTS5 CZ0325559393
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 1062179
zahrada 44 39828
travní p. 72 224929
lesní poz 31 309003
vodní pl. nádrž umělá 4 6815
zast. pl. 45 22869
ostat.pl. jiná plocha 25 7652
ostat.pl. manipulační pl. 7 10054
ostat.pl. mez, stráň 1 80
ostat.pl. neplodná půda 1 5821
ostat.pl. ostat.komunikace 37 26152
ostat.pl. silnice 19 16833
Celkem KN 362 1732215
Par. DKM 362 1732215
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 45
LV 63
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2010
ZMVM 1:2000 20.11.1987 30.04.2010
S-SK GS 1838 19.11.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 24.05.2022 02:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.