k.ú.: 734641 - Přelovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575518 - Přelovice NUTS5 CZ0532575518
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 2 60919
orná půda 138 2182426
zahrada 172 105387
ovoc. sad 2 13106
travní p. 43 234102
lesní poz 60 1641174
vodní pl. nádrž přírodní 1 1599
vodní pl. tok přirozený 11 25867
vodní pl. tok umělý 31 28202
zast. pl. zbořeniště 1 670
zast. pl. 119 58846
ostat.pl. jiná plocha 13 2727
ostat.pl. manipulační pl. 2 9747
ostat.pl. neplodná půda 7 4025
ostat.pl. ostat.komunikace 53 88248
ostat.pl. silnice 8 40108
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 13393
ostat.pl. zeleň 16 42228
Celkem KN 687 4552774
Par. DKM 203 2507233
Par. KMD 484 2045541
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 21
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 116
LV 171
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.07.2020 1:1000 03.07.2020 *)
KMD 1:1000 17.02.2011
S-SK GS 1:2880 1839 17.02.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 04:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.