k.ú.: 734659 - Přemyslovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589934 - Přemyslovice NUTS5 CZ0713589934
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 73
orná půda 1912 8461570
zahrada 678 335706
ovoc. sad 14 58642
travní p. 429 824078
lesní poz plantáž dřevin 1 2626
lesní poz 374 6643688
vodní pl. nádrž umělá 9 12393
vodní pl. rybník 3 4964
vodní pl. tok přirozený 8 29515
vodní pl. zamokřená pl. 2 2241
zast. pl. společný dvůr 3 8640
zast. pl. zbořeniště 23 4192
zast. pl. 781 201551
ostat.pl. jiná plocha 115 41075
ostat.pl. manipulační pl. 102 77769
ostat.pl. neplodná půda 80 60629
ostat.pl. ostat.komunikace 671 386821
ostat.pl. pohřeb. 2 3797
ostat.pl. silnice 21 81945
ostat.pl. skládka 1 59
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 24454
ostat.pl. zeleň 6 1026
Celkem KN 5241 17267454
Par. KMD 5241 17267454
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 425
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 81
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 54
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 76
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 752
byt.z. byt 27
Celkem JED 27
LV 916
spoluvlastník 1349

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 30.10.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 20.05.2022 23:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.