k.ú.: 734667 - Štarnov u Přemyslovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589934 - Přemyslovice NUTS5 CZ0713589934
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 522459
zahrada 130 70978
travní p. 114 61974
lesní poz les(ne hospodář) 5 5697
lesní poz 38 65325
vodní pl. zamokřená pl. 5 1368
zast. pl. zbořeniště 4 438
zast. pl. 84 27303
ostat.pl. jiná plocha 6 1981
ostat.pl. manipulační pl. 24 10915
ostat.pl. neplodná půda 8 1188
ostat.pl. ostat.komunikace 71 13043
ostat.pl. silnice 8 10690
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1578
ostat.pl. zeleň 1 417
Celkem KN 693 795354
Par. DKM 1 16
Par. KMD 692 795338
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 83
LV 118
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.10.2010
S-SK ŠS 1834 20.10.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 01:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.