k.ú.: 734691 - Přepychy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575526 - Přepychy NUTS5 CZ0532575526
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 1733448
zahrada 97 54984
travní p. 65 307884
lesní poz 10 174493
vodní pl. nádrž přírodní 1 830
vodní pl. nádrž umělá 1 149
vodní pl. rybník 2 36517
vodní pl. tok přirozený 1 806
vodní pl. tok umělý 9 10756
vodní pl. zamokřená pl. 2 1069
zast. pl. zbořeniště 2 208
zast. pl. 59 35314
ostat.pl. jiná plocha 13 17562
ostat.pl. manipulační pl. 9 6809
ostat.pl. neplodná půda 1 438
ostat.pl. ostat.komunikace 34 70361
ostat.pl. silnice 11 38930
ostat.pl. zeleň 27 61671
Celkem KN 490 2552229
Par. DKM 264 2230161
Par. KMD 226 322068
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 58
LV 111
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.08.2010
S-SK GS 1:2880 1841 20.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 18:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.