k.ú.: 734705 - Přepychy u Opočna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576689 - Přepychy NUTS5 CZ0524576689
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52022 - Opočno

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 6103483
zahrada 225 210096
ovoc. sad 3 16700
travní p. 154 414532
lesní poz 93 2020222
vodní pl. nádrž přírodní 2 1005
vodní pl. nádrž umělá 2 2899
vodní pl. tok přirozený 3 7296
vodní pl. tok umělý 1 2865
zast. pl. společný dvůr 5 510
zast. pl. zbořeniště 2 269
zast. pl. 282 167524
ostat.pl. jiná plocha 102 77181
ostat.pl. manipulační pl. 15 22059
ostat.pl. neplodná půda 32 16170
ostat.pl. ostat.komunikace 196 188007
ostat.pl. pohřeb. 3 12917
ostat.pl. silnice 9 89596
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10587
ostat.pl. zeleň 17 3706
Celkem KN 1348 9367624
PK 697 5718254
GP 91 617662
Celkem ZE 788 6335916
Par. KMD 597 434053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 130
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 278
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 363
spoluvlastník 528

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2017
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 19.05.2022 15:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.