k.ú.: 735001 - Lověšice u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 355 1176298
zahrada 228 142618
ovoc. sad 8 37281
travní p. 23 10487
lesní poz 1 1948
vodní pl. nádrž umělá 1 2018
vodní pl. tok přirozený 13 21256
zast. pl. společný dvůr 1 86
zast. pl. zbořeniště 11 1871
zast. pl. 369 88092
ostat.pl. dráha 40 289859
ostat.pl. jiná plocha 69 59247
ostat.pl. manipulační pl. 27 49636
ostat.pl. ostat.komunikace 104 126655
ostat.pl. silnice 22 14492
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15605
ostat.pl. zeleň 1 102
Celkem KN 1276 2037551
PK 2 4483
Celkem ZE 2 4483
Par. DKM 1276 2037551
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. doprava 6
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 222
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 20
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 18
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 364
LV 413
spoluvlastník 602

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2013
ZMVM 1:2000 01.08.1984 27.06.2013 grafická transformace (extravilán), intravilán převzat
S-SK ŠD 1:2500 1938 01.08.1984 agrární operace, intravilán 1:1000 v S-SŠ - měřeno,
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1938


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 18.05.2022 18:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.