k.ú.: 735035 - Přerov nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537721 - Přerov nad Labem NUTS5 CZ0208537721
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 4 2099
orná půda 353 6547832
zahrada 390 245601
ovoc. sad 5 16103
travní p. 31 168374
lesní poz 73 2344329
vodní pl. nádrž umělá 11 30171
vodní pl. tok přirozený 20 204538
vodní pl. tok umělý 33 56190
vodní pl. zamokřená pl. 14 23994
zast. pl. společný dvůr 19 4978
zast. pl. zbořeniště 10 3253
zast. pl. 686 255148
ostat.pl. jiná plocha 150 176684
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 5143
ostat.pl. manipulační pl. 103 117144
ostat.pl. neplodná půda 38 103433
ostat.pl. ostat.komunikace 193 236069
ostat.pl. pohřeb. 1 1329
ostat.pl. silnice 24 79177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17530
ostat.pl. zeleň 11 22342
Celkem KN 2176 10661461
PK 1637 8565363
Celkem ZE 1637 8565363
Par. DKM 59 209171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 289
č.p. rod.rekr 8
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 101
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če skleník 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. rod.dům 1
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 664
byt.z. byt 76
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 99
LV 846
spoluvlastník 1497

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.03.2014
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.05.2022 02:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.