k.ú.: 735086 - Dvorce u Sedlce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 530573 - Sedlec-Prčice NUTS5 CZ020B530573
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 374 2504923
zahrada 105 91379
ovoc. sad 4 31598
travní p. 367 1066894
lesní poz 151 1051731
vodní pl. rybník 7 55105
vodní pl. tok přirozený 21 7817
vodní pl. zamokřená pl. 10 2972
zast. pl. společný dvůr 3 423
zast. pl. zbořeniště 5 1819
zast. pl. 98 64148
ostat.pl. jiná plocha 37 15546
ostat.pl. manipulační pl. 6 5349
ostat.pl. neplodná půda 132 83880
ostat.pl. ostat.komunikace 152 102691
ostat.pl. silnice 36 53718
Celkem KN 1508 5139993
Par. KMD 1508 5139993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 66
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 96
LV 142
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.02.2016
S-SK GS 1:2880 1840 08.02.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 24.05.2022 08:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.