k.ú.: 735108 - Přestavlky u Sedlce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 530573 - Sedlec-Prčice NUTS5 CZ020B530573
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 324 2037400
zahrada 80 78774
ovoc. sad 25 233081
travní p. 285 618829
lesní poz 17 1110714
vodní pl. nádrž umělá 1 2190
vodní pl. rybník 8 32459
vodní pl. tok přirozený 16 8959
vodní pl. tok umělý 44 8956
vodní pl. zamokřená pl. 4 524
zast. pl. společný dvůr 2 745
zast. pl. zbořeniště 4 2023
zast. pl. 139 57395
ostat.pl. jiná plocha 21 29393
ostat.pl. manipulační pl. 8 8472
ostat.pl. neplodná půda 42 22656
ostat.pl. ostat.komunikace 75 67001
ostat.pl. silnice 4 35174
ostat.pl. zeleň 1 26849
Celkem KN 1100 4381594
Par. KMD 1100 4381594
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 136
LV 189
spoluvlastník 462

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.02.2016
S-SK GS 1:2880 1840 08.02.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 20.05.2022 19:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.