k.ú.: 735159 - Přestavlky u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572110 - Přestavlky NUTS5 CZ0531572110
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 532 2505477
zahrada 102 65767
ovoc. sad 11 39784
travní p. 19 12572
lesní poz 10 10555
vodní pl. tok přirozený 14 19437
zast. pl. zbořeniště 1 216
zast. pl. 153 58472
ostat.pl. dráha 3 3750
ostat.pl. jiná plocha 63 15095
ostat.pl. manipulační pl. 7 9969
ostat.pl. neplodná půda 16 13051
ostat.pl. ostat.komunikace 64 56987
ostat.pl. pohřeb. 2 3786
ostat.pl. silnice 11 28059
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11461
ostat.pl. zeleň 10 59252
Celkem KN 1020 2913690
Par. DKM 1 290
Par. KMD 1019 2913400
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 95
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 150
LV 210
spoluvlastník 408

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2008
S-SK GS 1:2880 1839 15.12.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 12:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.