k.ú.: 735167 - Přestavlky u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517224 - Přestavlky NUTS5 CZ0714517224
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 1955156
zahrada 148 89604
ovoc. sad 5 27077
travní p. 35 56579
lesní poz 12 1195971
vodní pl. nádrž umělá 1 326
vodní pl. tok přirozený 20 25976
vodní pl. zamokřená pl. 8 612
zast. pl. zbořeniště 2 430
zast. pl. 143 58032
ostat.pl. jiná plocha 21 12549
ostat.pl. manipulační pl. 5 11619
ostat.pl. ostat.komunikace 57 140069
ostat.pl. silnice 3 25541
ostat.pl. zeleň 24 25944
Celkem KN 691 3625485
Par. DKM 691 3625485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 97
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 143
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 237
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.03.2019 1:1000 19.03.2019 *)
DKM 1:1000 30.08.2016
ZMVM 1:2000 01.08.1984 19.03.2019 grafická transformace
S-SK ŠD 1:2500 1937 01.08.1984 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1937


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 16.05.2022 14:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.