k.ú.: 735205 - Přešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591441 - Přešovice NUTS5 CZ0634591441
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 3730
orná půda 356 4975772
zahrada 85 89819
ovoc. sad 4 14732
travní p. 62 135278
lesní poz 152 1178775
vodní pl. nádrž umělá 2 1269
vodní pl. rybník 2 11684
vodní pl. tok přirozený 4 15071
vodní pl. tok umělý 5 4335
zast. pl. zbořeniště 1 158
zast. pl. 130 62844
ostat.pl. jiná plocha 19 7990
ostat.pl. manipulační pl. 7 10144
ostat.pl. neplodná půda 13 17923
ostat.pl. ostat.komunikace 72 139913
ostat.pl. silnice 5 57366
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2744
ostat.pl. zeleň 5 22919
Celkem KN 927 6752466
Par. DKM 927 6752466
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 74
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 126
LV 178
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.03.2009
Ins. A 1:2000 04.09.1931 11.03.2009 extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 11.03.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 10:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.