k.ú.: 735213 - Držkrajov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549797 - Přeštěnice NUTS5 CZ0314549797
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 864 2315515
zahrada 53 54887
travní p. 303 373913
lesní poz 96 368747
vodní pl. rybník 4 8149
vodní pl. tok přirozený 1 192
vodní pl. tok umělý 100 14181
zast. pl. společný dvůr 2 434
zast. pl. zbořeniště 1 92
zast. pl. 47 31010
ostat.pl. jiná plocha 7 48827
ostat.pl. manipulační pl. 21 16486
ostat.pl. neplodná půda 40 97382
ostat.pl. ostat.komunikace 32 50587
ostat.pl. silnice 3 15434
Celkem KN 1574 3395836
Par. KMD 1574 3395836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 43
LV 64
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.09.2010
S-SK GS 1:2880 1830 06.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 15:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.