k.ú.: 735299 - Převýšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570681 - Převýšov NUTS5 CZ0521570681
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 1658941
zahrada 173 89659
ovoc. sad 8 35216
travní p. 52 77073
lesní poz ostat.komunikace 2 6240
lesní poz 15 2077973
vodní pl. nádrž umělá 2 331
vodní pl. tok přirozený 22 6386
vodní pl. tok umělý 7 10796
zast. pl. společný dvůr 1 62
zast. pl. 204 93682
ostat.pl. dráha 6 80012
ostat.pl. jiná plocha 68 17619
ostat.pl. manipulační pl. 94 72341
ostat.pl. neplodná půda 30 7038
ostat.pl. ostat.komunikace 62 60100
ostat.pl. pohřeb. 1 2469
ostat.pl. silnice 36 77932
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11950
Celkem KN 1070 4385820
Par. KMD 1070 4385820
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 193
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 311
spoluvlastník 455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2012
S-SK GS 1:2880 1841 15.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.05.2022 20:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.