k.ú.: 735311 - Přibice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584843 - Přibice NUTS5 CZ0643584843
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1148 5833679
vinice 11 28311
zahrada 411 328055
ovoc. sad 3 13931
travní p. 34 19533
lesní poz 7 23242
vodní pl. nádrž umělá 1 1376
vodní pl. tok přirozený 10 112662
vodní pl. tok umělý 30 12771
vodní pl. zamokřená pl. 1 4488
zast. pl. zbořeniště 10 2574
zast. pl. 621 203581
ostat.pl. dráha 7 40988
ostat.pl. jiná plocha 304 171616
ostat.pl. manipulační pl. 104 48454
ostat.pl. neplodná půda 11 4169
ostat.pl. ostat.komunikace 179 224659
ostat.pl. pohřeb. 1 2962
ostat.pl. silnice 6 17980
ostat.pl. skládka 2 992
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10145
ostat.pl. zeleň 290 347880
Celkem KN 3194 7454048
Par. DKM 3194 7454048
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 388
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 556
byt.z. byt 45
Celkem JED 45
LV 855
spoluvlastník 1219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.07.2021
DKM-KPÚ 01.05.2019 1:1000 02.05.2019 *)
KMD 1:1000 18.04.2011 20.07.2021
S-SK ŠS 1:2880 1825 20.07.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 06:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.