k.ú.: 735329 - Příbor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599808 - Příbor NUTS5 CZ0804599808
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 7 2140
orná půda 1488 7845655
zahrada 1320 843274
ovoc. sad 1 12704
travní p. 310 419193
lesní poz 235 984416
vodní pl. nádrž přírodní 3 4284
vodní pl. nádrž umělá 2 2729
vodní pl. rybník 28 129254
vodní pl. tok přirozený 194 211349
vodní pl. zamokřená pl. 5 2933
zast. pl. společný dvůr 14 2844
zast. pl. zbořeniště 29 6997
zast. pl. 2129 466004
ostat.pl. dobývací prost. 19 3180
ostat.pl. dráha 32 75239
ostat.pl. dálnice 1 455
ostat.pl. jiná plocha 342 166156
ostat.pl. manipulační pl. 122 190531
ostat.pl. neplodná půda 108 73895
ostat.pl. ostat.komunikace 640 475002
ostat.pl. pohřeb. 5 26389
ostat.pl. silnice 178 564346
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 83460
ostat.pl. zeleň 91 202113
Celkem KN 7326 12794542
Par. DKM 7326 12794542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 120
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 33
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 43
č.p. rod.dům 1026
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. les.hosp 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 578
bez čp/če jiná st. 192
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če rod.rekr 16
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 2103
byt.z. byt 517
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 24
byt.z. j.nebyt 14
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 83
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 654
LV 2658
spoluvlastník 3763

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2008
THM-V 1:2000 01.08.1978 29.10.2008
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.08.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 15:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.