k.ú.: 735370 - Klokočov u Příbora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599808 - Příbor NUTS5 CZ0804599808
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 788
orná půda plantáž dřevin 1 4539
orná půda 308 1705900
zahrada 389 376803
travní p. mez, stráň 4 2327
travní p. 261 1275899
lesní poz 76 307876
vodní pl. tok přirozený 50 76275
zast. pl. společný dvůr 3 185
zast. pl. zbořeniště 4 1223
zast. pl. 475 182876
ostat.pl. jiná plocha 170 261859
ostat.pl. manipulační pl. 59 71952
ostat.pl. mez, stráň 1 1747
ostat.pl. neplodná půda 21 12314
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1037
ostat.pl. ostat.komunikace 194 151928
ostat.pl. pohřeb. 1 166
ostat.pl. silnice 57 86042
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1597
ostat.pl. zeleň 42 84572
Celkem KN 2122 4607905
Par. DKM 2122 4607905
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 177
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 27
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 454
byt.z. byt 220
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 103
obč.z. byt 16
obč.z. garáž 3
Celkem JED 344
LV 716
spoluvlastník 1128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2009
THM-G 1:2000 01.07.1972 15.12.2009 Severní část k. ú. fotogrammetricky v S-42 bez redukce střešních plášťů.
THM-V 1:2000 01.07.1972 15.12.2009 Původně mapováno v S-42.
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.07.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 19:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.