k.ú.: 735639 - Příbram na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583715 - Příbram na Moravě NUTS5 CZ0643583715
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 626 3255341
zahrada 391 174611
ovoc. sad 16 12791
travní p. 222 260100
lesní poz 227 7540368
vodní pl. nádrž umělá 21 19974
vodní pl. rybník 1 69
vodní pl. tok přirozený 49 23107
vodní pl. tok umělý 67 17339
zast. pl. společný dvůr 11 1226
zast. pl. zbořeniště 16 3122
zast. pl. 432 115163
ostat.pl. dráha 2 28102
ostat.pl. jiná plocha 73 81714
ostat.pl. manipulační pl. 98 21733
ostat.pl. neplodná půda 27 4973
ostat.pl. ostat.komunikace 205 193214
ostat.pl. silnice 27 96104
ostat.pl. skládka 1 2607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 10622
ostat.pl. zeleň 16 55001
Celkem KN 2535 11917281
Par. DKM 2535 11917281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 198
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 19
č.e. tech.vyb 2
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 386
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 546
spoluvlastník 751

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2009
DKM-KPÚ 09.04.2008 1:2000 17.04.2008 *)
ZMVM 1:2000 01.01.1991 03.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 02:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.