k.ú.: 735663 - Příbraz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 561088 - Příbraz NUTS5 CZ0313561088
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 333 2531725
zahrada 191 117623
ovoc. sad 2 6326
travní p. 270 1122479
lesní poz 159 1825304
vodní pl. nádrž umělá 1 7788
vodní pl. rybník 16 573563
vodní pl. tok umělý 30 15367
vodní pl. zamokřená pl. 23 492952
zast. pl. zbořeniště 4 791
zast. pl. 242 85295
ostat.pl. jiná plocha 33 34181
ostat.pl. manipulační pl. 91 119080
ostat.pl. neplodná půda 22 40594
ostat.pl. ostat.komunikace 54 95455
ostat.pl. silnice 3 29561
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7189
ostat.pl. zeleň 7 6623
Celkem KN 1486 7111896
Par. KMD 1486 7111896
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 240
LV 313
spoluvlastník 439

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2012
S-SK GS 1:2880 1827 10.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 24.05.2022 14:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.