k.ú.: 735698 - Přibyslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569321 - Přibyslav NUTS5 CZ0631569321
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 766 5733499
zahrada skleník-pařeniš. 1 94
zahrada 767 409452
ovoc. sad 3 6629
travní p. 505 1227384
lesní poz 425 940851
vodní pl. nádrž přírodní 3 8376
vodní pl. nádrž umělá 3 34845
vodní pl. rybník 58 75493
vodní pl. tok přirozený 154 111664
vodní pl. tok umělý 35 11915
zast. pl. společný dvůr 8 1827
zast. pl. zbořeniště 15 4343
zast. pl. 1474 359920
ostat.pl. dráha 27 105984
ostat.pl. jiná plocha 406 251931
ostat.pl. manipulační pl. 110 169720
ostat.pl. neplodná půda 84 40985
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 5708
ostat.pl. ostat.komunikace 367 237050
ostat.pl. pohřeb. 2 10766
ostat.pl. silnice 124 212619
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 43387
ostat.pl. zeleň 24 45589
Celkem KN 5375 10050031
Par. DKM 5375 10050031
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 47
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 44
č.p. rod.dům 681
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 15
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 311
bez čp/če jiná st. 155
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 63
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 1442
byt.z. byt 277
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 70
Celkem JED 358
LV 1667
spoluvlastník 2574

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2004
ZMVM 1:1000 01.05.1989 31.03.2004
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 14:27

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.