k.ú.: 735728 - Benešovice u Všelibic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564532 - Všelibice NUTS5 CZ0513564532
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 593447
zahrada 82 91779
travní p. 220 695110
lesní poz 195 2305606
vodní pl. nádrž umělá 1 100
vodní pl. tok přirozený 4 13351
vodní pl. tok umělý 2 1371
zast. pl. zbořeniště 7 1233
zast. pl. 69 19641
ostat.pl. jiná plocha 26 9148
ostat.pl. manipulační pl. 1 1367
ostat.pl. neplodná půda 9 8172
ostat.pl. ostat.komunikace 41 79002
ostat.pl. silnice 13 26849
ostat.pl. zeleň 6 2213
Celkem KN 740 3848389
Par. KMD 740 3848389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 68
LV 134
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2010
S-SK GS 1:2880 1824 29.09.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 22:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.