k.ú.: 735761 - Přibyslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564532 - Všelibice NUTS5 CZ0513564532
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 1026058
zahrada 108 102043
travní p. 201 430035
lesní poz 275 1600987
vodní pl. nádrž umělá 1 130
vodní pl. tok přirozený 5 2509
vodní pl. tok umělý 6 2557
vodní pl. zamokřená pl. 1 2001
zast. pl. 81 34888
ostat.pl. jiná plocha 51 11586
ostat.pl. manipulační pl. 21 32041
ostat.pl. neplodná půda 4 3905
ostat.pl. ostat.komunikace 77 56559
ostat.pl. pohřeb. 1 3093
ostat.pl. silnice 4 40767
ostat.pl. zeleň 2 363
Celkem KN 966 3349522
Par. KMD 966 3349522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 74
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 126
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2012
S-SK GS 1:2880 1843 17.02.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.