k.ú.: 735787 - Přibyslavice u Velké Bíteše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583723 - Přibyslavice NUTS5 CZ0643583723
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 587 1676272
zahrada 230 139825
ovoc. sad 2 2590
travní p. 219 217945
lesní poz 106 3134740
vodní pl. rybník 2 2847
vodní pl. tok přirozený 53 10730
zast. pl. společný dvůr 3 638
zast. pl. zbořeniště 5 1101
zast. pl. 294 64290
ostat.pl. dálnice 2 5703
ostat.pl. jiná plocha 67 22053
ostat.pl. manipulační pl. 86 38541
ostat.pl. neplodná půda 57 26490
ostat.pl. ostat.komunikace 131 74305
ostat.pl. silnice 11 73775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 4952
ostat.pl. zeleň 26 17060
Celkem KN 1893 5513857
Par. KMD 1893 5513857
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 72
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 4
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 287
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 2
LV 358
spoluvlastník 479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 18:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.