k.ú.: 735795 - Radoškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583723 - Přibyslavice NUTS5 CZ0643583723
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 1235198
zahrada 107 70691
ovoc. sad 5 11736
travní p. 150 156418
lesní poz 188 1337477
vodní pl. nádrž umělá 1 2081
vodní pl. tok přirozený 27 20792
vodní pl. tok umělý 1 1981
zast. pl. zbořeniště 3 245
zast. pl. 88 26573
ostat.pl. jiná plocha 4 1046
ostat.pl. neplodná půda 105 89402
ostat.pl. ostat.komunikace 56 23577
ostat.pl. silnice 7 25079
Celkem KN 1076 3002296
Par. KMD 1076 3002296
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 86
LV 116
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1825 02.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 20:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.