k.ú.: 735809 - Přibyslavice nad Jihlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591459 - Přibyslavice NUTS5 CZ0634591459
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1002 3106457
zahrada 362 331922
travní p. 265 804446
lesní poz les s budovou 3 120
lesní poz 221 1026875
vodní pl. tok přirozený 24 54330
vodní pl. tok umělý 1 1623
zast. pl. společný dvůr 1 6
zast. pl. zbořeniště 8 655
zast. pl. 481 118644
ostat.pl. dráha 28 126438
ostat.pl. jiná plocha 106 75511
ostat.pl. manipulační pl. 43 25408
ostat.pl. neplodná půda 317 284054
ostat.pl. ostat.komunikace 132 136735
ostat.pl. pohřeb. 3 2861
ostat.pl. silnice 5 44991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2801
ostat.pl. zeleň 1 2330
Celkem KN 3005 6146207
Par. KMD 3005 6146207
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 166
č.p. byt.dům 17
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 55
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če garáž 63
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 457
byt.z. byt 121
byt.z. garáž 23
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 148
LV 681
spoluvlastník 976

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.03.2011
S-SK ŠS 1:2880 1825 14.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 20:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.