k.ú.: 735892 - Malčice-Osek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545724 - Přídolí NUTS5 CZ0312545724
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 11304
zahrada 62 31384
travní p. 177 2362318
lesní poz 487 5278724
vodní pl. nádrž přírodní 3 1360
vodní pl. tok přirozený 14 13704
vodní pl. tok umělý 2 7339
vodní pl. zamokřená pl. 13 58627
zast. pl. zbořeniště 1 406
zast. pl. 65 16550
ostat.pl. jiná plocha 33 14321
ostat.pl. neplodná půda 166 423689
ostat.pl. ostat.komunikace 85 204768
ostat.pl. silnice 5 47519
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 3570
Celkem KN 1126 8475583
Par. DKM 361 3079384
Par. KMD 765 5396199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 9
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 64
LV 138
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2012
DKM-KPÚ 15.06.2012 1:1000 15.06.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1824 20.11.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 24.05.2022 13:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.