k.ú.: 735914 - Lověšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545724 - Přídolí NUTS5 CZ0312545724
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 64 1524304
lesní poz les s budovou 1 36
lesní poz 147 3524949
vodní pl. tok přirozený 4 6277
zast. pl. 3 991
ostat.pl. jiná plocha 6 10186
ostat.pl. neplodná půda 100 568990
ostat.pl. ostat.komunikace 35 61969
Celkem KN 360 5697702
Par. KMD 360 5697702
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 4
LV 15
spoluvlastník 19

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2014
S-SK GS 1:2880 1826 12.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.05.2022 15:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.