k.ú.: 735990 - Hynkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505013 - Příkazy NUTS5 CZ0712505013
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 1345985
zahrada 146 80128
travní p. 25 68629
lesní poz 45 947987
vodní pl. nádrž přírodní 1 5579
vodní pl. nádrž umělá 1 10700
vodní pl. tok přirozený 29 150007
zast. pl. 177 48872
ostat.pl. jiná plocha 33 29816
ostat.pl. manipulační pl. 14 6659
ostat.pl. ostat.komunikace 38 80433
ostat.pl. silnice 2 14230
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7272
ostat.pl. zeleň 2 3708
Celkem KN 653 2800005
Par. DKM 653 2800005
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 118
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 168
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 1
Celkem JED 6
LV 226
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.08.2018
DKM-KPÚ 1:1000 11.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 06.08.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 20.05.2022 22:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.