k.ú.: 736007 - Příkazy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505013 - Příkazy NUTS5 CZ0712505013
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 836 9127555
zahrada 422 297668
travní p. 73 125364
lesní poz 312 522975
vodní pl. nádrž umělá 1 3470
vodní pl. tok přirozený 10 50054
vodní pl. zamokřená pl. 1 720
zast. pl. zbořeniště 6 3484
zast. pl. 403 222380
ostat.pl. dráha 18 56095
ostat.pl. jiná plocha 65 108557
ostat.pl. manipulační pl. 41 101189
ostat.pl. neplodná půda 12 24422
ostat.pl. ostat.komunikace 224 267318
ostat.pl. silnice 34 232301
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 18327
ostat.pl. zeleň 23 14092
Celkem KN 2486 11175971
Par. DKM 2486 11175971
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 248
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 1
Celkem BUD 394
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 8
Celkem JED 44
LV 601
spoluvlastník 957

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.12.2018 1:1000 18.12.2018 *)
DKM 1:1000 21.12.2009
S-SK ŠD 1:2500 1915 21.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1915


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.