k.ú.: 736015 - Příkosice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 579131 - Příkosice NUTS5 CZ0326579131
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1047 4136022
zahrada 224 184430
travní p. 462 607443
lesní poz 113 1625921
vodní pl. nádrž umělá 25 24037
vodní pl. rybník 7 17328
vodní pl. tok přirozený 26 5369
vodní pl. tok umělý 145 28988
vodní pl. zamokřená pl. 4 7248
zast. pl. 294 116311
ostat.pl. dráha 27 50151
ostat.pl. jiná plocha 117 72216
ostat.pl. manipulační pl. 34 28433
ostat.pl. neplodná půda 30 12275
ostat.pl. ostat.komunikace 213 116921
ostat.pl. pohřeb. 1 3316
ostat.pl. silnice 15 63088
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 12528
ostat.pl. zeleň 1 13
Celkem KN 2790 7112038
Par. DKM 2790 7112038
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 170
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 269
LV 316
spoluvlastník 427

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.04.2013
DKM 1:1000 25.04.2013
ZMVM 1:2000 24.02.1983 25.04.2013 původ mapy THM - intravilán
FÚO 1:2000 24.02.1983 25.04.2013 extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 24.02.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 07:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.