k.ú.: 736058 - Přílepy u Holešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 549720 - Přílepy NUTS5 CZ0721549720
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 309 1313512
zahrada školka 2 2356
zahrada 490 393770
ovoc. sad 18 65051
travní p. mez, stráň 2 767
travní p. 105 252510
lesní poz 18 701583
vodní pl. nádrž umělá 3 10333
vodní pl. tok přirozený 15 22898
vodní pl. tok umělý 2 3248
zast. pl. zbořeniště 2 830
zast. pl. 543 132333
ostat.pl. jiná plocha 129 53260
ostat.pl. manipulační pl. 13 13872
ostat.pl. neplodná půda 41 31000
ostat.pl. ostat.komunikace 100 111460
ostat.pl. silnice 21 28034
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1201
ostat.pl. zeleň 10 38413
Celkem KN 1824 3176431
Par. DKM 1817 3169629
Par. KMD 7 6802
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 348
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 528
byt.z. byt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 610
spoluvlastník 806

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2007
S-SK ŠD 1:2500 1929 29.10.2007
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 18.05.2022 09:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.