k.ú.: 736066 - Příložany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590754 - Jaroměřice nad Rokytnou NUTS5 CZ0634590754
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61132 - Jaroměřice nad Rokytnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 214 5135021
zahrada 102 51111
travní p. 39 197716
lesní poz 21 800015
vodní pl. nádrž umělá 3 2059
vodní pl. rybník 10 25475
vodní pl. tok umělý 29 29825
zast. pl. společný dvůr 1 137
zast. pl. zbořeniště 4 781
zast. pl. 169 71717
ostat.pl. jiná plocha 30 8247
ostat.pl. manipulační pl. 13 36714
ostat.pl. neplodná půda 41 176690
ostat.pl. ostat.komunikace 49 178669
ostat.pl. silnice 5 49580
ostat.pl. zeleň 4 262
Celkem KN 734 6764019
Par. DKM 734 6764019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 1
Celkem BUD 163
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 181
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.07.2008
DKM-KPÚ 19.03.2002 1:1000 19.03.2002 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1824 21.07.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 19:54

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.