k.ú.: 736091 - Málkov u Přimdy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561151 - Přimda NUTS5 CZ0327561151
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 42 17617
travní p. 68 1126136
lesní poz 109 3597535
vodní pl. nádrž umělá 1 607
vodní pl. rybník 8 23182
vodní pl. tok přirozený 11 9700
vodní pl. tok umělý 17 8994
zast. pl. zbořeniště 16 3681
zast. pl. 28 9326
ostat.pl. jiná plocha 24 10330
ostat.pl. neplodná půda 5 17751
ostat.pl. ostat.komunikace 33 79153
ostat.pl. silnice 1 6860
ostat.pl. zeleň 6 11258
Celkem KN 369 4922130
Par. DKM 253 1342627
Par. KMD 116 3579503
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
Celkem BUD 26
LV 45
spoluvlastník 54

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 26.09.2016
S-SK GS 1:2880 1838 09.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 16.05.2022 23:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.