k.ú.: 736112 - Přimda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561151 - Přimda NUTS5 CZ0327561151
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 1571788
zahrada skleník-pařeniš. 1 24
zahrada 134 60547
ovoc. sad 4 39489
travní p. 682 2619870
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 364 15407136
vodní pl. nádrž přírodní 2 3580
vodní pl. nádrž umělá 7 13251
vodní pl. rybník 11 157617
vodní pl. tok přirozený 31 16745
vodní pl. tok umělý 2 64
vodní pl. zamokřená pl. 1 1768
zast. pl. zbořeniště 7 749
zast. pl. 327 70611
ostat.pl. dálnice 37 147196
ostat.pl. jiná plocha 274 769551
ostat.pl. manipulační pl. 10 17673
ostat.pl. neplodná půda 247 327384
ostat.pl. ostat.komunikace 196 303138
ostat.pl. pohřeb. 1 5494
ostat.pl. silnice 14 150500
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 11827
ostat.pl. zeleň 43 25552
Celkem KN 2585 21721574
Par. KMD 2585 21721574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 97
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 87
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 320
byt.z. byt 76
Celkem JED 76
LV 353
spoluvlastník 475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.01.2013
S-SK GS 1:2880 1838 04.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 06:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.